Welsh Slate – Archaeology and History of an Industry

Welsh Slate – Archaeology and History of an Industry

Pris arferol £45.00 Sêl

Mae'r llyfr hwn hefyd ar gael yn y Gymraeg:
Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes

 

Ar un adeg, arferid gweld llechi o chwareli yng Nghymru ar doeau ledled y byd. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daeth cynifer â thraean o’r holl lechi to a gynhyrchwyd ledled y byd o Gymru, gan gystadlu â chwareli yn Ffrainc a’r Unol Daleithiau. Mae’r llyfr hwn yn olrhain y diwydiant o’i fan cychwyn yng nghyfnod y Rhufeiniaid, ei ddatblygiad canoloesol araf ac yna ei ehangiad enfawr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – yn ogystal â thrwy ei ddirywiad araf yn yr ugeinfed ganrif.

Mae Dr David Gwyn yn byw ym Mhen y Groes, yn rhanbarth llechi Nantlle yng Ngwynedd. Mae wedi gweithio yn y byd archaeoleg ers 20 mlynedd, ac mae’n gyd-diwtor ar gyrsiau chwareli llechi Archaeoleg Ddiwydiannol Ymarferol blynyddol a gynhelir gan Barc Cenedlaethol Eryri yn ei ganolfan astudiaethau amgylcheddol, Plas Tan y Bwlch.

 

Awdur David Gwyn, 2015
Clawr Caled
Maint 225 x 288mm
Tudalennau 291
Darluniau 248
ISBN 29781871184518
Cludiant £0.00