Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes

Llechi Cymru – Archaeoleg a Hanes

Pris arferol £45.00 Sêl

 

Ar un adeg, arferid gweld llechi o chwareli yng Nghymru ar doeau ledled y byd. Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, daeth cynifer â thraean o’r holl lechi to a gynhyrchwyd ledled y byd o Gymru, gan gystadlu â chwareli yn Ffrainc a’r Unol Daleithiau. Mae’r llyfr hwn yn olrhain y diwydiant o’i fan cychwyn yng nghyfnod y Rhufeiniaid, ei ddatblygiad canoloesol araf ac yna ei ehangiad enfawr yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg – yn ogystal â thrwy ei ddirywiad araf yn yr ugeinfed ganrif.

Mae Dr David Gwyn yn byw ym Mhen y Groes, yn rhanbarth llechi Nantlle yng Ngwynedd. Mae wedi gweithio yn y byd archaeoleg ers 20 mlynedd, ac mae’n gyd-diwtor ar gyrsiau chwareli llechi Archaeoleg Ddiwydiannol Ymarferol blynyddol a gynhelir gan Barc Cenedlaethol Eryri yn ei ganolfan astudiaethau amgylcheddol, Plas Tan y Bwlch.

CYNNWYS:
 • Rhagair: Yr Athro R. Merfyn Jones CBE
 • Rhagymadrodd yr Awdur
 • Cyflwyniad
 • Tirweddau'r Diwydiant Llechi
 • Archaeoleg Cynhyrchion Llechi
 • Gwaith Cloddio a Thomennu
 • Prif Ysgogwyr a Systemau Pŵer
 • Draenio, Pwmpio ac Awyru
 • Prosesu
 • Systemau Trafnidiaeth Mewnol
 • Cynnal a Chadw
 • Swyddfeydd a Gwaith Gweinyddol
 • Lechyd a Lles
 • Anheddiad a Chymuned
 • O'r Mynydd I'r Môr
 • Trafnidiaeth Forol
 • Y Byd Ehangach
 • Llyfryddiaeth
 • Rhestr o Ffigurau
 • Rhestr o Brif Safleoedd
 • Mynegai 

Awdur David Gwyn, 2015
Clawr Hardback
Maint 225 x 288mm
Tudalennau 291
Darluniau 248
ISBN 9781871184525
Clundiant £0.00