Y Bwthyn Cymreig: Arferion Adeiladu Tlodion y Gymru Wledig, 1750-1900 (eBook)

Y Bwthyn Cymreig: Arferion Adeiladu Tlodion y Gymru Wledig, 1750-1900 (eLyfr)

Pris arferol £9.99 Sêl

Mae'r teitl hwn bellach allan o brint, ond mae ar gael fel eLyfr.

Mae'r llyfr hwn hefyd ar gael yn Saesneg:
The Welsh Cottage: Building Traditions of the Rural Poor, 1750-1900 (eBook)

CYNNWYS

 • Rhagair gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas 7
 • Rhagymadrodd 8
Pen nod 1 - CYFLWYNIAD 11 
 •   Cartrefi o Waith Cartref 11
 •   Ffynonellau 13
Pennod 2 - DAEARYDDIAETH AC ANHEDDIAD 27 
 •   Daearyddiaeth Cymru 27
 •   Hanes Anheddu 29
 •   Cau Tiroedd a Sgwatwyr 32
Pennod 3 - ADEILADAU TRADDODIADOL YNG NGHYMRU 43
 •   Adeiladu Brodorol 43
 •   Ffermdai 47
 •   Bythynwyr a Bythynnod 51
 •   Y Ty Unnos 53
 •   Cynlluniau a Chyflwr 64
Pennod 4 - WALIAU 83
 •   Cerrig 83
 •   Morter 98
 •   Pridd 103
 •   Coed 115
 •   Brics 130
 •   Drysau a Ffenestri 133
 •   Addurno Allanol 139
Pennod 5 - TOEON 145
 •   Gwellt: rhagarweiniad 145
 •   Toi sgolop neu doi Morgannwg 150
 •   Toi gwthio 162
 •   Toi rhaffau 179
 •   Toi cymysg 183
 •   Defnyddiau a thechnegau eraill a ddefnyddid wrth doi 184
 •   Llechi 189
 •   Simneiau 199
Pennod 6 - TU MEWN 205
 •   Lloriau 205
 •   LleoeddTan 208
 •   Parwydydd a Llofftydd 218
 •   Addurno Mewnol 223
Pennod 7 - ADEILADWYR, BUDDSODDIADAU A FFYRDD O FYW 227
 •   Adeiladwyr a Buddsoddiadau 227
 •   Ffyrdd o Fyw 232
Pennod 8 - CASGLIADAU 241
 •   Llyfryddiaeth 261
 •   Nodiadau a Chyfeiriadau 271
 •   Diolchiadau 276
 •   Mynegai 277

ISBN978-1-871184-38-9