The Denbigh Moors: Discovering Upland Heritage

Mynydd Hiraethog: Darganfod Treftadaeth yr Uwchdiroedd

Pris arferol £9.99 Sêl

Llyfr dwyieithog yw hwn.

Mynydd Hiraethog: The Denbigh Moors gan Robert J. Silvester gyda chyfraniadau gan Louise Barker a David Leighton, cyhoeddwyd gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, 2011, llyfr dwyieithog â chlawr papur, 88 tudalen, 60 llun, ISBN 978-1-871184-40-2

Tirweddau ucheldiroedd Cymru yw nodwedd amlycaf y wlad ac yno cewch chi drysorfa anferth o olion archaeolegol a threftadaeth ein gwlad. Oherwydd y dystiolaeth eithriadol sydd yno o fywydau pobl ar draws miloedd o flynyddoedd, maent o bwys rhyngwladol. Yn y llyfr hwn fe adroddir hanes can milltir sgwâr Mynydd Hiraethog. Gan i bobl gyfanheddu neu ddefnyddio’r bryniau hyn dros filoedd ar filoedd o flynyddoedd, mae olion eu gweithgareddau i’w gweld yn y dirwedd hyd heddiw. Cewch ddisgrifiad o’r gweithgareddau hynny yng ngoleuni’r darganfyddiadau diweddar. Adroddir hanes to ar ôl to o werin bobl mewn amgylchedd a fodlonai lu o’u hanghenion ond a allai, ar adegau, fod yn arw ac yn her.

CYNNWYS


 • Rhagair
 • Rhagymadrodd
 • Tirwedd Hiraethog
 • Astudio Hiraethog
 • Hanes Hiraethog
 • Claddedigaethau a Defodau Cynhanesyddol
 • Anheddu ac Amaethu Cynhanesyddol
 • Anheddu ac Amaethu yn y Cyfnod Hanesyddol
 • Cyfoeth y Gweundir
 • Llwybrau a Ffyrdd
 • Yr Ystadau Mawrion
 • Yr Ugeinfed Ganrif
 • Safleoedd i Ymweld â Hwy
 • Teithiau Cerdded
 • Cael gwybod rhagor
 • Cyfeiriadau a dallen pellach 

 

Awdur Robert J. Silvester, Louise Barker, David Leighton, 2011
Clawr Meddal
Maint 190 x 230mm
Tudalennau 88
Darluniau 60
ISBN 9781871184402