Archaeoleg Ucheldir Gwent - The Archaeology of Upland Gwent

Archaeoleg Ucheldir Gwent - The Archaeology of Upland Gwent

Pris arferol £14.95 Sêl

Llyfr dwyieithog yw hwn.

Ffurfiwyd cymeriad arbennig cymoedd y de a’u cymunedau gan gyfuniad o’u tirwedd a’u hanes, ac yn y blaenau cewch drysorfa o henebion archaeolegol sy’n dangos sut mae pobl wedi byw, wedi gweithio ac wedi amaethu yno o’r oesoedd cynharaf hyd at y gorffennol diweddar. 

Mae’r llyfr hwn gan yr awdur lleol nodedig Frank Olding yn mynd â’r darllenydd ar daith o offer fflint a bryngaerau cynhanes ymlaen i wrthryfel y Siartwyr a diwydiannau’r ugeinfed ganrif. 

Mae’n gyforiog o luniau a dynnwyd ar lawr gwlad ac o’r awyr, ac o fapiau, cynlluniau a lluniau hanesyddol. Cewch hefyd eitemau nodwedd sy’n cynnig mewnwelediadau gan arbenigwyr. Drwy hynny i gyd mae’r llyfr yn mawrygu archaeoleg a hanes blaenau Gwent a’r ardaloedd cyfagos.

Cynnwys • Rhagair gan yr Athro William Manning
 • Diolchiadau
 • Rhagymadrodd

Pennod 1:

 • Cyflwyniad
 • Tirwedd y blaenau
 • Hanes blaenau Gwent
 • Eitem Nodwedd 1: Hynafiaethwyr ac Archaeolegwyr (Frank Olding)

Pennod 2:
 • Cymunedau Cynhanesyddol y blaenau
 • Eitem Nodwedd 2: Twmbarlwm (Ray Howell)

Pennod 3:

 • Y Rhufeiniaid ym mlaenau Gwent
 • Eitem Nodwedd 3: Caer Rufeinig Gelli-gaer(Richard Brewer)

Pennod 4:

 • Yr Oesoedd Canol Cynnar a’r Oesoedd Canol
 • Yr Oesoedd Canol Cynnar: Cerrig Arysgrifedig a Chloddiau Traws-cefnennau
 • Eitem Nodwedd 4: Eglwysi’r blaenau – Bedwellte ac Eglwys Sant Illtud, Llanhiledd (Edith Evans)
 • Anheddu’r blaenau yn yr Oesoedd Canol
 • Eitem Nodwedd 5: Castell Meredydd, Machen (Jeremy Knight)

Pennod 5:

 • Archaeoleg Ddiwydiannol
 • Diwydiannau Cynnar
 • Y Chwyldro Diwydiannol
 • Haearn a gwneud haearn
 • Eitem Nodwedd 6: Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon
 • (Peter Wakelin)
 • Carreg galch
 • Cynhyrchu glo a haearn
 • Datblygu’r cysylltiadau cludiant
 • Eitem Nodwedd 7: Tirwedd Ddiwydiannol Cwm Clydach (John van Laun)
 • Tân a haearn
 • Twf y llafurlu
 • Eitem Nodwedd 8: Mynwent Colera Cefn Golau (Frank Olding)
 • Gwrthryfel y Siartwyr – gwrthdystio a gwrthsefyll
 • Y Diwydiant Glo
Pennod 6:
 • Heddiw ac Yfory

TAITH DYWYS
 • Comin Gelli-gaer – Trysorfa Archaeolegol
 • Llyfryddiaeth a darlleniadau pellach
 • I Gael Gwybod Rhagor
 • Mynegai 
AwdurFrank Olding, 2016
ClawrSoftback
Maint216 x 229mm
Tudalennau160
Lluniau91
ISBN9781871184570