Cwmbrân New Town: An Urban Characterisation Study (eBook)
Cwmbrân New Town: An Urban Characterisation Study (eBook)

Cwmbrân New Town: An Urban Characterisation Study (eLyfr)

Pris arferol £0.00 Sêl

Dim ond yn yr iaith Saesneg y mae'r elyfr hwn ar gael.

Cwmbrân yw’r unig Dref Newydd Marc I yng Nghymru ac, fel y cyfryw, mae hi’n dref hynod ddiddorol sy’n cynrychioli cyfnod pwysig yn hanes cynllunio trefi yn y DU ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Pwrpas yr astudiaeth hon yw darganfod natur y Dref Newydd; adrodd hanes pob cymdogaeth yn fras a disgrifio cymeriad cyffredinol y dref; tynnu sylw at agweddau ar adeiladau a thirweddau a grëwyd adeg datblygu’r Dref Newydd y dylid eu cofnodi’n fanylach ac ymchwilio ymhellach iddynt, ac ystyried nodweddion y dylid eu diogelu a’u cadw. Bwriad yr adroddiad yw helpu i gynllunio datblygiadau yn y dyfodol sy’n parchu ac yn cydnabod rhinweddau’r Dref Newydd, ei chefndir hanesyddol a’i threftadaeth, a’i hamgylchedd a’i chyd-destun ffisegol. Gobeithir y bydd yn sylfaen ar gyfer astudio pellach ac yn fan cychwyn ar gyfer ymchwil a thrafodaeth yn y dyfodol ynghylch lle Cwmbrân yn nhreftadaeth adeiledig Cymru.

Cynnwys

Crynodeb Cymraeg (Welsh Summary)

Introduction

 • Purpose and Aims of the Study
 • Cwmbrân: Location and etymology

Historical Background

 • Prehistoric to Post medieval background
 • The impact of the Industrial Revolution

Topography and Landscape

The New Town

 • The New Town Plan
 • The development and modification of the new town plan
 • What was not built at Cwmbrân
 • The end of the new town corporation

The Character of Building

 • Historic buildings
 • Civic buildings
 • Commercial Buildings
 • Education
 • Health
 • Housing
 • Industrial buildings
 • Public and Recreational buildings
 • Religious Buildings
 • Transport buildings and structures
 • Open Spaces and Public Art

Central and Local Areas

 • The Town Centre
 • Pontnewydd
 • Northville and Southville
 • Croesyceiliog
 • Llanyravon (‘Croesyceiliog South’)
 • Oakfield
 • Fairwater
 • St Dials (including Old Cwmbrân)
 • Coedeva (including Two Locks)
 • Greenmeadow
 • Thornhill
 • Hollybush
 • Maes-y-rhiw
 • Henllys Expansion Area: Henllys and Tŷ Canol
 • Ty Coch

Statement of significance

 • Context
 • Essential Characteristics of Cwmbrân New Town
 • Significant Assets and Recommendation for Further Study
 • Conclusion
 • Acknowledgements
 • List of Images
 • Appendix I: Listed Buildings within the Designated Area
 • Appendix II: Llantarnam Grange: Gazetteer of monastic landscape features from Proctor, 2019
 • Appendix III: List of NPRNs for historic assets in Cwmbrân
 • Bibliography
 • Endnotes

ISBN978-1-871184-59-4