The Swansea Canal and its Early Railways
The Swansea Canal and its Early Railways
The Swansea Canal and its Early Railways
The Swansea Canal and its Early Railways

The Swansea Canal and its Early Railways

Pris arferol £45.00 Sêl

Arteries of Sustainable Industry: The Swansea Canal and its Early Railways

Rhanbarth Abertawe oedd un o dirweddau diwydiannol dwys cyntaf y byd modern, ac ynghanol y dirwedd honno yr oedd Camlas a awdurdodwyd gan Ddeddf Seneddol (1794) ac a oedd yn darparu system drafnidiaeth a alluogodd gyfres o ddiwydiannau rhyngwladol i ddatblygu a ffynnu – copr, haearn a dur, tunplat, a glo. Y ddyfrffordd hon oedd gwythïen ganolog system gylchredol fwy o faint a oedd yn cynnwys rhwydwaith rheilffyrdd a ddefnyddiai amrywiaeth o locomotifau stêm cynnar. Mae’r llyfr hwn yn olrhain hanes a phwysigrwydd y Gamlas a ymestynnai am dros 16 milltir (26 chilomedr) o borthladd Abertawe i Aber-craf. Mae hanes newydd Camlas Abertawe yn llyfr fformat mawr, sy’n cynnwys dros 300 o dudalennau. Mae ynddo ddarluniau hardd sy’n cynnwys dros 100 o rai a baratowyd yn arbennig gan yr awdur, sy’n ail-greu golygfeydd ac sy’n dangos sut yr oedd y Gamlas yn edrych yn wreiddiol a sut yr oedd yn gweithredu.

AwdurStephen Hughes, 2023
ClawrHardback
Maint222 x 285
Tudalennau328
Darluniau564
ISBN978-1-871184-65-5